Jak przebiega rozwód?

Rozwody – w jaki sposób przebiegają?

W dzisiejszych czasach absolutnie nie jest trudno o to, aby wziąć rozwód. Czasem wystarczy tylko pozew i jedna sprawa rozwodowa, ale są też przypadki, że rozwód ciągnie się bardzo długo, ponieważ każdy rozwód tak naprawdę jest inny.

Decyzję o rozwodzie zawsze trzeba dokładnie przemyśleć oraz trzeba również znaleźć specjalistę, który pomoże przejść przez wszystkie sprawy papierkowe oraz przez rozprawę w sądzie. Taka pomoc nie jest konieczna ani obowiązkowa w przypadku rozwodów, ale bardzo się ją ceni.

Jak złożyć pozew o rozwód?

Pierwszym krokiem oczywiście zawsze będzie decyzja o rozwodzie jednej strony lub dwóch stron, jeśli oboje małżonkowie chcą się rozstać. Jednak pierwszym formalnym krokiem będzie złożenie pozwu rozwodowego. Pozew rozwodowy musi zostać złożony w formie pisemnej w wydziale cywilnym w sądzie okręgowym.

A jakie są kolejne kroki oraz informacje, które trzeba zawrzeć w pozwie?

Pozew powinien składać się z konkretnych informacji zawartych krok po kroku, czyli:

1. Określenie właściwego sądu – w przypadku sprawy o rozwód sądem właściwym jest sąd okręgowy, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania.
1. Określenie stron – czyli nic innego, jak określenie dwóch małżonków, są oni stronami postępowania rozwodowego.
2. Wskazanie żądania pozwu – należy sprecyzować dokładne żądania powoda, który domaga się orzeczenia rozwodu, dotyczy to również tego, z czyjej winy (bądź bez orzekania o winie) powinien zostać orzeczony rozwód; jeśli ktoś chce powołać świadków to należy zawrzeć żądania przesłuchania świadków.
3. Uzasadnienie pozwu – pozew o rozwód musi zostać uzasadniony; w uzasadnieniu podaje się, dlaczego nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżonków.
4. Załączniki – załącznikami dołączonymi do pozwu są przede wszystkim: akt małżeństwa, akty urodzenia wspólnych dzieci małżonków, zaświadczenia o zarobkach małżonków, odpis pozwu.
5. Złożenie pozwu – taki pozew wraz z załącznikami składa się w sądzie okręgowym lub przesyła do niego pocztą. Pozew należy złożyć do sądu w takiej liczbie egzemplarzy, aby sąd oraz pozwany otrzymali po jednym egzemplarzu.
6. Opłaty – rozwód wiąże się z takimi opłatami, jak: opłaty sądowe i wydatki, wynagrodzenie pełnomocnika, jeśli korzysta się z jego pomocy, koszty strony (np. dojazdu do sądu, itp.).

A jeszcze więcej szczegółowych informacji można znaleźć na przykład na stronie: http://rozwod-warszawa.com.pl/rozwod-z-obcokrajowcem.html

Czy rozwód można przejść bez problemów?

Z reguły nie ma żadnych problemów, aby przejść rozwód w Warszawie szybko i bez kłótni w sądzie, ale podstawą do tego jest oczywiście porozumienie się współmałżonków. Jeśli są oni zgodni w wielu kwestiach, to rozwód będzie szybki. Należy też pamiętać o tym, aby porozumieć się w kwestii opieki nad dziećmi, ponieważ kłótnie w tej sferze mogą powodować przeciąganie się sprawy rozwodowej.

Alimenty

Na sprawie rozwodowej przyznawana są również alimenty na dzieci (jeśli takowe z małżeństwa są i jeśli każda ze stron jest biologicznym rodzicem lub rodzicem adopcyjnym) oraz alimenty na współmałżonka, jeśli zostanie to zawarte w pozwie i jeśli jest prawo do takowych alimentów.

Kwota alimentów jest zależna od tego, jakie są dochody obydwóch osób. Jeśli chodzi o alimenty na dziecko to należy pamiętać o tym, że oboje rodzice są zobowiązani do tego, aby dziecko wychować oraz aby płacić na jego wychowanie.

Opieka nad dziećmi

W kwestii opieki nad dziećmi ustala się przede wszystkim prawa rodzicielskie, czy mają je oboje rodziców, czy tylko jedno z nich. Na rozprawie sądowej określa się również to, jakie miejsce zamieszkania będzie stałym dla dziecka. Przykładem może być to, że dziecko na co dzień mieszka z matką, a na weekendy lub zgodnie z ustaleniami, przebywa u ojca. Może być również tak, że dziecko będzie przebywało pół miesiąca u matki i pół miesiąca u ojca.

Dodaj komentarz